Lån med betalingsanmerkning – slik går du frem

En betalingsanmerkning er en anmerkning som viser at du ikke lenger er kredittverdig. For å kunne få lån og kreditter må du bestå bankenes kredittvurdering, og et av kravene de stiller er ingen betalingsanmerkning. Dette betyr ikke nødvendigvis at du ikke kan få lån, men det er vanskeligere og du må stille med mer sikkerhet. Vilkårene du får er også dårligere siden bankene tar en høyere risiko.

 • Viser at du har misligholdt en nedbetalingsavtale
 • Ingen grenser for hvor mange anmerkninger du kan få
 • Gjør det vanskelig å få lån og starte abonnementer

Lån med betalingsanmerkning

For å kunne få lån med betalingsanmerkning må du stille med sikkerhet, enten i din egen eller i andres bolig. For å kunne stille sikkerhet i andres bolig må vedkommende være villig til å stille som kausjonist. Med sikkerhet i bolig har banken en eiendel av verdi de kan ta pant i, og kreve solgt hvis du ikke nedbetaler lånet i henhold til avtalen over tid.

Å ta opp lån når du har betalingsanmerkning er en risiko, både for deg og banken. Siden du allerede har misligholdt en betalingsavtale regnes det som større risiko for at det skal skje igjen. Derfor krever bankene også en høyere rente av deg, for å kompensere for den økte risikoen de tar. Hvor lang nedbetalingstid du får avhenger av hvor mye du skal låne. Høye renter og usikker nedbetalingstid gjør disse lånene ugunstige.

 1. Du må stille med sikkerhet
 2. Har du ikke bolig kan kausjonist stille med sikkerhet
 3. Dårligere vilkår enn tradisjonelle banker

Hvordan søke lån med betalingsanmerkning

Har du en eller flere anmerkninger vil du ikke få lån i tradisjonell bank, men det finnes banker som kan hjelpe. Det er forbruksbanker som har spesialisert seg på å låne ut penger til deg som har økonomiske problemer. Disse bankene har andre kriterier enn tradisjonelle banker, som det at de låner ut penger selv om du har betalingsanmerkning. Men det er ikke hvem som helst som får lån hos disse bankene.

 • Må stille med sikkerhet
 • Lånet kan ikke overstige boligens verdi
 • Økonomisk situasjon og fremtidig betalingsmulighet vektlegges

Selv om du stiller med sikkerhet, er du ikke garantert å få lån hos disse bankene. Du må ha betalingsevne, og du må kunne betjene lånet over tid. Så når bankene vurderer lånesøknaden din er det dette de ser på. Hvor mye inntekt du har, og hvor mye gjeld du har. Søker du med medsøker som stiller som kausjonist vil deres betalingsevne også bli tatt med i vurderingen.

Lån uten sikkerhet

De fleste banker vil kreve sikkerhet i bolig eller kausjonist om du har fått betalingsanmerkning. Det finnes unntak hvis lånet skal gå til å rydde opp og betale kravet som ga deg anmerkning. Dette er derimot vanskeligere, og du kan risikere å få avslag. En annen mulighet for å bli kvitt betalingsanmerkninger er å få private lån fra venner eller familie, slik at du kan betale ut kravet og bli kvitt betalingsanmerkningen.

Bli kvitt anmerkningen

Har du betalingsanmerkning og trenger lån er det begrenset med tilbud. Hvis du derimot blir kvitt betalingsanmerkningen, er det enklere. Har du først fått en betyr det ikke at den er med deg resten av livet. Så snart du har betalt kravet som ga anmerkning blir den slettet, dette tar maksimalt 3 virkedager etter at betalingen ble registrert hos kreditor. Når du anmerkningen er slettet kan du søke om lån i tradisjonell bank.

 • Å betale kravet i sin helhet er det mest praktiske
 • Du kan lage en avtale om nedbetaling
 • Mulig å søke lån for å bli kvitt anmerkningen

Hvis du søker og får innvilget lån med anmerkning kan du spare på å betale ut kravet. Får du lån med anmerkning har du betalingsevne, og vil mest sannsynlig få lån i tradisjonell bank uten betalingsanmerkningen. Så når du har betalt ut kravet kan du søke tradisjonell bank om refinansiering, og spare deg selv for renteutgifter. Du kan også få slettet panten i boligen hvis du får innvilget lån uten sikkerhet.

Kort oppsummert

Det er ikke umulig å få lån når du har en betalingsanmerkning, men det gjør veien vanskeligere. Du må ha betalingsevne over tid, og du skal aller helst ha sikkerhet i boligen eller noen som kan kausjonere for beløpet. Siden bankene tar en større risiko ved å låne ut penger blir rentene høyere, og du kan få lang nedbetalingstid. Lånene påvirkes ikke av reglen om maksimalt fem års nedbetaling som lån uten sikkerhet gjør.

Ofte stilte spørsmål

Hvem kan søke om lån med sikkerhet?

Alle som kan stille med sikkerhet i bolig eller har noen som kan være medsøker eller kausjonist kan søke om lån, selv med betalingsanmerkning. For at lånet skal bli innvilget må du ha betjeningsevne og kunne betale ned på lånet i overskuelig fremtid.

Hvilken rente kan jeg forvente?

Når du har en betalingsanmerkning utgjør du allerede en høyere risiko for bankene, siden du har misligholdt en avtale før. Den nominelle renten du får tilbud om vil derfor være relativt høy, faktisk dyrere enn forbrukslån som har en gjennomsnittsrente på 14,3 %.

Hvor kan jeg søke om lån med betalingsanmerkning?

De tradisjonelle bankene vil ikke innvilge lån om du har betalingsanmerkning, så du må se til forbruksbanker. Enten du kan stille med sikkerhet i bolig eller kausjonist kan du søke hos disse bankene. Har du ingen form for sikkerhet er det færre muligheter.

Uncategorized